Na pondělí 1.7.2019 byla svolána letošní řádná členská schůze našeho spolku

Po roce jsme se opět sešli, abychom schválili patřičné oficiální dokumenty (ty naleznete na našich webových stránkách v sekci O klubu / Veřejné dokumenty) a zhodnotili činnost za rok 2018.

Kromě nutných oficiálních formalit byli přítomní členové především seznámeni s prací výboru spolku, která vlastně odráží vše, co se v klubu v loňském roce dělo. Ze zprávy výboru vyjímáme:

... Členové výboru se scházeli nepravidelně, ale dá se říct, že téměř každý týden. Co všechno se díky tomu podařilo zorganizovat?
- Příprava a realizace prvního ročníku Přeboru Zlínského kraje
- Vyřízení dotací od ZK včetně následného vyúčtování a zpracování dokumentace
- Příprava dvou sezón Zlínské bowlingové ligy vždy pro dvě skupiny hráčů včetně závěrečných turnajů, diplomů a cen
- Domluva spolupráce s hernami Makalu a Trumf Přerov
- Uspořádání několika turnajů tamtéž
- Zajištění tréninkových hodin bowlingu s „odbornou asistencí“
- Účast na MČR ABL 2018
- Účast na Czech Old School 2018
- Návštěva bowlingového obchodu a servisu ProBowling v Hustopečích a domluva spolupráce
- Zpracování a odeslání účetní uzávěrky
- Příprava nového ročníku Přeboru ZK včetně podání žádosti o dotace z KÚ
- Průběžné řešení problematiky „nové bowlingové herny ve Zlíně“
- Průběžná aktualizace webových stránek BKZ...

V další části členské schůze byli přítomní seznámeni s předpoklady soutěžního hraní bowlingu ve Zlíně v nejbližším období, tedy především s probíhajícím Přeborem Zlínského kraje a s novými podmínkami pro Zlínskou bowlingovou ligu po uzavření "mateřské" herny U Barcuchů.

Tento příspěvek plynule přešel do následné diskuze především o budoucnosti sportovního bowlingu ve Zlíně, která nás všechny nejvíce trápí.

Schůze proběhla (jak jinak) v přátelském a konstruktivním duchu a splnila všechny formální i společenské požadavky. :)

Vzhůru do dalších bowlingových aktivit a "Ať nám to padá!"

Bowlingový klub Zlín, z.s. je nezisková organizace hráčů všech úrovní a příznivců bowlingu ve Zlíně a okolí.
Vysoká 2094, Zlín
+420 774 020 155
klub@bowlingzlin.cz
www.bowlingzlin.cz
@BowlingZlin.cz

Nezáleží na tom, kdo bowling hraje nebo jakým způsobem ho hraje, každý při něm může strávit příjemné chvíle.


Pojďte a vyzkoušejte si ho sami! Rádi vám pomůžeme a poradíme!