Členství v Bowlingovím klubu Zlín, z.s. je trojí:

 1. „Bezplatné“ - bezpříspěvkové členství na dobu neurčitou.
 2. „Placené“ - pro období úhrady stanoveného členského příspěvku.
 3. „Čestné“ - po dobu neurčitou.

Benefity:

K „Bezplatnému členství“ přináleží:

 1. Sleva z ceny pronájmu bowlingových drah ve smluvních hernách.
 2. Možnost vystavení potvrzení o pravidelné sportovní činnosti, např. pro zdravotní pojišťovny.
 3. Informační servis na webových stránkách spolku s přístupem do neveřejné sekce.

K „Placenému členství“ přináleží v období zaplaceného členského příspěvku výhody jako členství „bezplatnému“ s přídavkem:

 1. Sleva ve smluvních internetových obchodech.
 2. Sleva 100,- Kč ze startovného na každém turnaji pořádaném Spolkem v daném roce.
  Sleva je podmíněna vyplněním „Zápisu o účasti člena na akci“ na příslušném formuláři, případně na internetových stránkách Spolku.

„Čestnému“ členu Spolku přináleží stejné výhody, jako při členství „bezplatném“, s přídavkem:

 1. Účast na výročních schůzích Spolku (bez možnosti hlasování).
 2. Účast na reklamních a sponzorských akcích.

Členské příspěvky:

Členské příspěvky na jeden kalendřní rok jsou 600,- Kč pro členy ekonomicky činné, pro ostatní (studenti, důchodci apod.) 300,- Kč na rok.

Bowlingový klub Zlín, z.s. je nezisková organizace hráčů všech úrovní a příznivců bowlingu ve Zlíně a okolí.
Vysoká 2094, Zlín
+420 774 020 155
klub@bowlingzlin.cz
www.bowlingzlin.cz
@BowlingZlin.cz

Nezáleží na tom, kdo bowling hraje nebo jakým způsobem ho hraje, každý při něm může strávit příjemné chvíle.


Pojďte a vyzkoušejte si ho sami! Rádi vám pomůžeme a poradíme!