Na pondělí 29.6.2020 svoláváme letošní řádnou členskou schůzi našeho spolku

V souladu s článkem 7 odstavcem 2) stanov Bowlingového klubu Zlín, z.s. svoláváme schůzi jeho členů, a to na

pondělí 29. června 2020 od 17:00 hodin do herny Pádím na Tržnici ve Zlíně.

V případě, že se v daném termínu nesejde dostatečný počet členů a členská schůze nebude usnášeníschopná, svolávám náhradní členskou schůzi na

pondělí 13. července 2020 od 17:00 hodin tamtéž.

Členská schůze bude mít tento program:

  1. Schválení účetní uzávěrky (Přehledu o příjmech a výdajích a Přehledu o majetku a závazcích spolku) za rok 2019
  2. Informace o práci Výboru od poslední členské schůze
  3. Volba členů Výboru pro další tříleté období
  4. Další ročník Přeboru Zlínského kraje a Zlínské bowlingové ligy
  5. Různé, diskuze

Předpokládáme, že schůze by neměla trvat déle než hodinu.

Vaše přítomnost či alespoň předaná plná moc jsou nezbytné pro řádné uskutečnění členské schůze!

 

Srdečně zve výbor Bowlingového klubu Zlín, z.s.

Bowlingový klub Zlín, z.s. je nezisková organizace hráčů všech úrovní a příznivců bowlingu ve Zlíně a okolí.
Vysoká 2094, Zlín
+420 774 020 155
klub@bowlingzlin.cz
www.bowlingzlin.cz
@BowlingZlin.cz

Nezáleží na tom, kdo bowling hraje nebo jakým způsobem ho hraje, každý při něm může strávit příjemné chvíle.


Pojďte a vyzkoušejte si ho sami! Rádi vám pomůžeme a poradíme!