Na středu 13.7.2022 svoláváme letošní řádnou členskou schůzi našeho spolku

V souladu s článkem 7 odstavcem 2) stanov Bowlingového klubu Zlín, z.s. svoláváme schůzi jeho členů, a to na

středu 13. července 2022 od 18:00 hodin do restaurace Budvarka ve Zlíně (bývalý Prior).

V případě, že se v daném termínu nesejde dostatečný počet členů a členská schůze nebude usnášeníschopná, svoláváme náhradní členskou schůzi na

středu 20. července 2021 od 18:00 hodin tamtéž.

Členská schůze bude mít tento program:

- Schválení účetní uzávěrky (Přehledu o příjmech a výdajích a Přehledu o majetku a závazcích spolku) za rok 2021
- Informace o činnosti klubu za poslední rok
- Placení členských příspěvků
- Diskuze o současných možnostech klubu a jeho budoucnosti
- Různé, volná diskuze

Předpokládáme, že schůze by neměla trvat déle než hodinu.

Vaše přítomnost či alespoň předaná plná moc jsou nezbytné pro řádné uskutečnění členské schůze!

 

Srdečně zve výbor Bowlingového klubu Zlín, z.s.

Bowlingový klub Zlín, z.s. je nezisková organizace hráčů všech úrovní a příznivců bowlingu ve Zlíně a okolí.
Vysoká 2094, Zlín
+420 774 020 155
klub@bowlingzlin.cz
www.bowlingzlin.cz
@BowlingZlin.cz

Nezáleží na tom, kdo bowling hraje nebo jakým způsobem ho hraje, každý při něm může strávit příjemné chvíle.


Pojďte a vyzkoušejte si ho sami! Rádi vám pomůžeme a poradíme!