Na čtvrtek 29.6.2023 svoláváme letošní řádnou členskou schůzi našeho spolku

 
V souladu s článkem 7 odstavcem 2) stanov Bowlingového klubu Zlín, z.s. svoláváme schůzi jeho členů, a to na
 
čtvrtek 29. června 2023 od 18:00 hodin do Bowling centra Brno, Líšeňská 4515/80, Brno-Židenice.
 
Členská schůze bude mít tento program:
 
- Schválení účetní uzávěrky (Přehledu o příjmech a výdajích a Přehledu o majetku a závazcích spolku) za rok 2022
- Informace o činnosti klubu od poslední členské schůze
- Volba členů Výboru pro další tříleté období
- Různé, diskuze
 
Předpokládáme, že schůze by neměla trvat déle než hodinu.
 
Vaše přítomnost či alespoň předaná plná moc jsou nezbytné pro řádné uskutečnění členské schůze!
 
 
Pro zájemce je tamtéž od 16 do 18 hodin rezervovaná jedna bowlingová dráha s možností tréninkového hraní.
 
 
Srdečně zve výbor Bowlingového klubu Zlín, z.s.
Bowlingový klub Zlín, z.s. je nezisková organizace hráčů všech úrovní a příznivců bowlingu ve Zlíně a okolí.
Vysoká 2094, Zlín
+420 774 020 155
klub@bowlingzlin.cz
www.bowlingzlin.cz
@BowlingZlin.cz

Nezáleží na tom, kdo bowling hraje nebo jakým způsobem ho hraje, každý při něm může strávit příjemné chvíle.


Pojďte a vyzkoušejte si ho sami! Rádi vám pomůžeme a poradíme!