Vytvořili jsme interní směrnici Vnitřní řád, který doplňuje naše stanovy o věci praktičtějšího a méně obecného rázu.

Určuje, jaké jsou druhy členství v našem spolku, jaká je výše členských příspěvků (jsme jeden z mála spolků, ve kterém zůstáváte právoplatnými členy, i když členské příspěvky nezaplatíte) a jaké z jednotlivých druhů členství vyplývají výhody.

Ve směrnici je také definován způsob přijímání sponzorských darů. K tomuto chceme připomenout, že finanční dar našemu spolku je položka odčitatelná od daňového základu (lze si tak snížit daň z příjmu) a ve smlouvě může být stanoveno, že se má využít za nějakým konkrétním účelem nebo určitého konkrétního člena spolku!

(Podrobnosti se dočtete v sekci „O klubu“.)

Bowlingový klub Zlín, z.s. je nezisková organizace hráčů všech úrovní a příznivců bowlingu ve Zlíně a okolí.
Vysoká 2094, Zlín
+420 774 020 155
klub@bowlingzlin.cz
www.bowlingzlin.cz
@BowlingZlin.cz

Nezáleží na tom, kdo bowling hraje nebo jakým způsobem ho hraje, každý při něm může strávit příjemné chvíle.


Pojďte a vyzkoušejte si ho sami! Rádi vám pomůžeme a poradíme!