V souladu s článkem 7 odstavcem 2) stanov Bowlingového klubu Zlín, z.s. svolává Výbor spolku schůzi jeho členů. a to na

sobotu 9. června 2018 od 12:00 hod do restaurace U Barcuchů.

V případě, že se v daném termínu nesejde dostatečný počet členů a členská schůze nebude usnášeníschopná, svolává se náhradní členská schůze na

pondělí 11. června 2018 od 17:00 hodin tamtéž.

Členská schůze bude mít tento program:

  1. Schválení účetní uzávěrky (Přehledu o příjmech a výdajích a Přehledu o majetku a závazcích spolku) za rok 2017
  2. Informace o práci výboru od poslední členské schůze
  3. Různé, diskuze

Předpokládáme, že schůze by neměla trvat déle než hodinu.

V rámci schůze bude zajištěno malé občerstvení včetně pitného režimu. :)

Potvrďte prosím Vaši účast co nejdříve.

Pokud byste se nemohli schůze zúčastnit, využijte prosím možnost dát plnou moc Vás zastupovat jinému členovi spolku (na vyžádání pošleme seznam). Vzor plné moci byl všem členům rozeslán e-mailem současně s touto pozvánkou.

Děkujeme!

Výbor Bowlingového klubu Zlín, z.s.

Bowlingový klub Zlín, z.s. je nezisková organizace hráčů všech úrovní a příznivců bowlingu ve Zlíně a okolí.
Vysoká 2094, Zlín
+420 774 020 155
klub@bowlingzlin.cz
www.bowlingzlin.cz
@BowlingZlin.cz

Nezáleží na tom, kdo bowling hraje nebo jakým způsobem ho hraje, každý při něm může strávit příjemné chvíle.


Pojďte a vyzkoušejte si ho sami! Rádi vám pomůžeme a poradíme!